PODZIAŁ GWINTÓW

Gwinty dzielą się na:

 • walcowe i stożkowe, ze względu na kształt powierzchni, na której są wykonane,
 • trójkątne, trapezowe, prostokątne i okrągłe ze względu na kształt zarysu,
 • zewnętrzne (wykonane na powierzchni wałka, zwane gwintem śruby) i wewnętrzne wykonane w otworze, zwane gwintem nakrętki),
 • prawe (wkręcające się przy obrocie zgodnym z ruchem wskazówek zegara) i lewe wkręcające się przy obrocie przeciwnym do ruchu wskazówek zegara),
 • metryczne, modułowe i calowe ze względu na sposób normalizowania podziałki,
 • jednokrotne (zwane jednozwojnymi, w których podziałka jest równa skokowi) i wielokrotne (zwane wielozwojnymi, w których podziałka P jest mniejsza od skoku Ph = z?P, gdzie zkrotność gwintu),

Ze względu na dużą różnorodność gwintów tylko część z nich została znormalizowana Do gwintów tych należą:

 1. gwint metryczny - trójkątny walcowy o kącie zarysu 60°, stosowany w Polsce i w większości krajów europejskich,
 2. gwint calowy (Whitwortha) - trójkątny walcowy o kącie zarysu 55°, stosowany głównie w krajach anglosaskich,
 3. gwinty rurowe calowe:
  • walcowy trójkątny o kącie zarysu 55°,
  • stożkowy trójkątny o kącie zarysu 55°,
  • stożkowy trójkątny o kącie zarysu 60° (tzw Briggsa),
  stosowane w złączach hydraulicznych, gdzie podstawowym kryterium jest szczelność,
 4. gwint trapezowy symetryczny - walcowy o kącie zarysu 30°, stosowany głównie w połączeniach ruchowych o zmiennych kierunkach obciążenia,
 5. gwinty trapezowe niesymetryczne:
  • walcowy o kącie zarysu 30°,
  • walcowy o kącie zarysu 45°,
  stosowane w połączeniach ruchowych obciążonych jednokierunkowo,
 6. gwinty walcowe okrągłe
  • gwint Edisona, stosowany głównie w elektrotechnice,
  • gwint pochłaniaczy i masek (PN-70/Z-02000),
  • gwint opakowań szklanych, metalowych i z tworzyw sztucznych oraz zamknięć metalowych i z tworzyw (PN-72/0-79082).

Własności mechaniczne i fizyczne śrub


Własności chemiczne śrub


Własności mechaniczne nakrętek zwykłych


Tabela konwersji norm DIN ISO PIN