Blachy Hartplast

to hartowane, drobnoziarniste blachy grube, o nominalnych twardościach: 300HB, 400HB, 450HB i 500HB oraz gwarantowanych własnościach wytrzymałościowych i odporności na pękanie.

Przeznaczone są na elementy maszyn i urządzeń, pracujących w warunkach ścierania i obciążeń dynamicznych, takich jak pojazdy transportujące ładunki masowe, zsuwnie, przesypy, przenośniki zgrzebłowe, elementy maszyn do prac górniczych i ziemnych, łamacze, kruszarki, noże, krawędzie do cięcia.

Blachy ulepszane cieplnie S690-S960Q/QL/QL1

to hartowane i odpuszczane, drobnoziarniste blachy grube o nominalnych wartościach granicy plastyczności 690MPa, 890MPa i 960MPa, gwarantowanych własnościach plastycznych oraz odporności na pękanie.

Przeznaczone są na konstrukcje spawane o wysokich wymaganiach mechanicznych, takie jak konstrukcje inżynieryjne, dźwigi i żurawie samojezdne, urządzenia kopalniane, maszyny do prac ziemnych, zbiorniki ciśnieniowe.


Szczegółowe informacje zawarte są w poszczególnych Specyfikacjach materiałowych.